Życie jest większe od legend

scenariusz i reżyseria na podstawie Zapisków więziennych Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Leszek Styś
muzyka: Jacek Dzwonowski, Marcin Dzwonowski
scenografia: Leszek Styś; Marek Stecko; Teatr A
kostiumy: Marek Stecko; Teat A

widowisko upamiętniające 60-lecie osadzenia Kardynała Stefana Wyszyńskego w Prudniku

Spektakl plenerowy, którego premiera zaplanowana przy Sanktuarium Św.Józefa w Prudniku – klasztorze OO.Franciszkanów, w którym przed 60-ciu laty na ponad rok został uwięziony Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński (było to trzecie miejsce odosobnienia; Prymas przebywał tu w okresie 06.10.1954 r. – 27.10.1955 r.). Spektakl osnuty przede wszystkim na Zapiskach więziennych Prymasa (oraz dokumentów historycznych, uzupełniających kontekst wydarzeń z lat 50-tych) – starając się tyleż opowiadać losy wybitnego człowieka, co dopytywać o korzenie i tożsamość polskiego społeczeństwa. W tym kontekście przywołanie wątków biografii Kardynała Stefana Wyszyńskiego wydaje się wyjątkowo trafiona, a 60-ta rocznica jego osadzenia w Prudniku koresponduje z bodaj najważniejszym okresem w życiu Prymasa, którego owocem były odnowione w 1956 r. Śluby Jasnogórskie, nawiązujące do ślubów złożonych przez króla Polski Jana Kazimierza we Lwowie w 1656 r. Wydarzenie z 1956 r., w zgodnej opinii historyków miało znacznie szersze, jak tylko religijne, znaczenie dla odnowy polskiego społeczeństwa. Owe wielkie wydarzenia znajdują swoje źródło w głębokich przemyśleniach Prymasa Wyszyńskiego, które dojrzewały między innymi w Prudniku.

Możliwość przygotowania spektaklu plenerowego – przy pełnej świadomości środków wyrazu uniwersalizujących historyczny przyczynek do dziejów Polski – in situ, w autentycznych plenerach klasztoru w Prudniku sprowokowała twórców do przygotowania widowiska o ludzkiej niezbywalnej potrzebie wolności, której (wydawałoby się – paradoksalnie) mimo związanych rąk i zakneblowanych ust nikt nam odebrać nie zdoła, jak długo pielęgnujemy wolność w sobie.

Wystawienia premierowe:

Sanktuarium Św. Józefa; Klasztor Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanów) – Prudnik Las 04/05.10.2014 r.

Spektakl powstał w ramach projektu dofinansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego.

obsada


Angelika Chirowska,

Małgorzata Grund-Bismor,

Magdalena Kocur,

Grażyna Styś,
Marcin Dzwonowski,

Marek Stecko,

Leszek Styś

Fragmenty tekstów z Zapisków więziennych czyta – Ks. Tadeusz Hryhorowicz