Skwer Wyszyńskiego

reżyseria: Leszek Styś
Scenariusz: Marek Stecko, Leszek Styś
muzyka: Grażyna Dzwonowska, Jacek Dzwonowski, Marcin Dzwonowski
Aranżacja pieśni tradycyjnej: Jacek Dzwonowski
scenografia: Marcin Dzwonowski, Teatr A
kostiumy: Marek Stecko, Teatr A

Misterium Drogi

Prudnicki Rok Prymasowski

60 rocznica uwięzienia Prymasa Polski

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku Lesie

Przedsięwzięcie Teatru A z Gliwic, który w 2015 r. obchodzi okrągły jubileusz 20-lecia istnienia – to próba zmierzenia się z biografią i recepcją postaci Prymasa Wyszyńskiego. Zaproszeni do współpracy przez OO.Franciszkanów, kultywujących pamięć o Prymasie Tysiąclecia w klasztorze w Prudniku Lesie, w miejscu, w którym przed 60 laty został uwięziony na ponad rok (trzecie miejsce internowania) – Twórcy podjęli się przygotowania spektaklu plenerowego, który uniwersalizując postać Kardynała Wyszyńskiego, skłaniałby do popularyzacji jego życiorysu, jednocześnie sięgając do historii powojennej Polski. Spektakl w znacznej mierze bazuje na refleksjach, duchowym dzienniku, prowadzonym przez Prymasa podczas całego okresu internowania – jego „Zapiski więzienne” to dokument prawdziwego duchowego szlachectwa, wyraz odpowiedzialności i głębokiej troski o losy Kościoła w Polsce, jak i samej Ojczyzny, autentyczny zapisem własnej, ludzkiej słabości.

„Skwer Wyszyńskiego” określony w podtytule jako „misterium drogi” dotyka pewnego paradoksu – w nawiązaniu do losu wielu proroków (inspirująca postać Ezechiela, któremu Bóg odbiera mowę, szykując do misji prorockiej), czas odosobnienia, internowania staje się dla Prymasa okresem pogłębionych rekolekcji – drogi, którą samemu trzeba przebyć, by uwiarygodnić program odnowy duchowej i społecznej Polaków. To w więzieniu dojrzewają, zostają opracowane i spisane w znacznej mierze idee Jasnogórskich Ślubów Narodów i Milenium Chrztu Polski.

Przygotowywany spektakl nie rości pretensji do rekonstrukcji historycznej, jest raczej próbą opisu dychotomii świata podzielonego (w laboratorium zamkniętego, strzeżonego obozu) na „my” i „oni”. Jest próbą zrozumienia tych „drugich”, bez czego nie sposób wyobrazić sobie dyplomacji, która przechodzi w dialog. Prymas silny siłą wiary, człowiek niezłomny, w przygotowywanym spektaklu daje świadectwo swojej bezsilności, rozpatrywanej z punktu widzenia osadzonego bez procesu, schorowanego, oderwanego od swojej Wspólnoty człowieka. Tytułowy „Skwer Wyszyńskiego” to miejsce, które prowokuje do pytania (szczególnie młodszego pokolenia Polaków) o to, co wiedzą, co sądzą o postaci i roli Prymasa Tysiąclecia. Na ile dzisiejsza wolność, do której łatwo przywyknąć (to naturalne) „wschodziła” w celi prymasowskiej?

Przygotowując spektakl plenerowy, Twórcy proponują „wykład skupiony”, nie rezygnując przy tym ze spektakularnych środków wyrazu – sukces przedsięwzięcia upatrując w uczciwych proporcjach treści i formy owego misterium drogi

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne Pro – Scenium z Gliwic, dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice oraz dofinansowany z budżetu Województwa Śląskiego.

Spektakl powstał w ramach Prudnickiego Roku Prymasowskiego (60 rocznica uwięzienia Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku Lesie) nad którym honorowy patronat objęli: Prymas Polski abp Wojciech Polak, Bp Andrzej Czaja oraz Marszałek Województwa Opolskiego.

Donatorzy:Patronat honorowy:Patroni medialni:Prapremiera – 30.07.2015 r., g.21:30 plac przy kościele
pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach

Premiera: 01.08.2015 r. – przed Sanktuarium św.Józefa w Prudniku Lesie

02.08.2015 r. – przed Sanktuarium św.Józefa w Prudniku Lesie


obsadaMarek Stecko – Prymas
Angelika Chirowska – Maria Magdalena
Małgorzata Grund-Bismor – Klaudia Prokula
Magdalena Kocur – Maria, żona Kleofasa
Ewa Kutylak – Anioł piszący znaki
Grażyna Styś – Maria Matka Jezusa
Adam Bismor – Piłat