Genesis

scenariusz: (na podstawie pierwszych 9 rozdziałów Księgi Rodzaju)
Mariusz Kozubek
reżyseria: Mariusz Kozubek
muzyka: Jacek Dzwonowski
scenografia, choreografia: teatr A
światła: Robert Wal
premiera niemiecka: 25 września 2004 r., Stary Rynek, Oberhausen
premiera polska: 2, 3 października 2004 r., plac przy Scenie Ruiny, Gliwice

Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość.

Widowisko uliczne oparte na pierwszych dziewięciu rozdziałach Księgi Rodzaju. Sztuka zrealizowana jest w konwencji teatru totalnego, obfitując w różnorakie środki wyrazu.

Spektakl Teatru”A” jest próbą plastycznej interpretacji starożytnych obrazów. Na jej kształt wpłynęły wizje literackie, muzyczne, plastyczne i filozoficzne kreślone przez wybitnych artystów i myślicieli europejskich. Interpretacja ta jest jednak na wskroś współczesna — odwołując się do znanych powszechnie wątków Teatr „A” pyta o ich znaczenie w dzisiejszym świecie. Czerpiąc ze wspólnej, europejskiej tradycji pyta o to, co w niej nadal aktualne i żywotne.

Archetypiczny tekst, przez wieki interpretowany na różne sposoby, wywarł fundamentalny wpływ na kształt europejskiej wyobraźni. To jemu zawdzięczamy żywotne koncepcje pochodzenia świata i człowieka, koncepcję winy i zadośćuczynienia, wreszcie koncepcję utraconego i odzyskanego na powrót raju.

Muzyka Jacka Dzwonowskiego, sześciometrowe ekrany z projekcjami multimedialnymi zestawiającymi wybitne dzieła malarskie ze współczesnym video-artem, bogata i funkcjonalna scenografia: bombastyczne kostiumy, szczudła, kukły, ogromne machiny i żywy ogień przeprowadzą widza od Stworzenia, poprzez Upadek, aż do Potopu.

obsada

Małgorzata Grund-Bismor,

Magdalena Kocur,

Grażyna Styś,

Maciej Omylak,

Marcin Dzwonowski,

Marek Stecko,

Leszek Styś,

Patryk Nowacki,

 

oprawa muzyczna

muzyka elektroniczna + Jacek Dzwonowski (skrzypce)