Exultet

scenariusz, reżyseria: Mariusz Kozubek
muzyka: Jacek Dzwonowski
kostiumy: Marek Stecko
scenografia, choreografia: teatr A

premiera niemiecka:20 sierpnia 2005, Stary Rynek, Oberhausen premiera polska:24 września 2005, Plac Krakowski, Gliwice

Exultet

„Exultet” to kolejna próba twórczej adaptacji języka spektakli ulicznych. Ogień i woda są głównymi tematami obrzędowego widowiska, rozgrywającego się na pograniczu teatru i ekstatycznego misterium. Spektakularne piękno tych pierwotnych żywiołów – to estetyczny obszar, w jakim rozgrywać się widowisko „Exultet”. Aktorzy Teatru „A” chcą zaprosić widzów do przeżycia wyjątkowego zdarzenia teatralnego, odwołującego się do najbardziej pierwotnych doświadczeń człowieka. Widowisko jest podróżą do świata dawno zapomnianego – pamięć o nim trwa jednak w najgłębszych pokładach podświadomości.

W warstwie treściowej spektakl inspirowany jest tzw. „rytami przejścia” – obecnymi w kulturach różnych ludów ceremoniami inicjacji, umierania i rodzenia się na nowo, zmiany statusu społecznego i religijnego jednostki. Człowiek poprzez nie stawał się „kimś nowym”, obrzędy te „namaszczały” go do pełnienia nowych funkcji w społeczności, precyzyjnie określały jego nową tożsamość.

Spektakl opowiada historię człowieka – „everymana”. Jego „stawanie się” i „ostateczna przemiana” dokonują się w symbolicznej podróży, inspirowanej legendami o poszukiwaniu Ognistego Ptaka. Topos wędrówki, objawianie się „Nadprzyrodzoności”, „exodus” i ostateczny moment mistycznej „przemiany” to podstawowe elementy składające się na teatralną opowieść. Uniwersalność tematu w głównej mierze zasadza się na przenikaniu się i syntezie tradycji obecnych w różnych przekazach kulturowych – począwszy od ekstatycznych, pierwotnych obrzędów magiczno-religijnych, a skończywszy na tradycji judeo-chrześcijańskiej z jej koncepcją Paschy i Sakramentów.

obsada

Leszek Styś,

Małgorzata Grund-Bismor,

Angelika Chirowska,

Patryk Nowacki,

Adam Bismor,

Marek Stecko.

oprawa muzyczna

Marcin Dzwonowski, Grażyna Styś (voc.) Łukasz Grund, Jacek Dzwonowski (gościnnie)