Apokalipsa

scenariusz: (na podstawie Apokalipsy św. Jana) Mariusz Kozubek
reżyseria, inscenizacja: Mariusz Kozubek
muzyka: Robert Gliński, Marcin Dzwonowski
współpraca muzyczna: D. Płonka, M. Lamch
choreografia: Henryk Konwiński
scenografia: Marek Stecko
premiera: 5 maja 2001 r., Ruiny Teatru Miejskiego w Gliwicach

To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy...

„Apokalipsa” to zrealizowany z rozmachem, największy spektakl impresaryjnego Teatru „A”. Stanowi inscenizację drugiej części biblijnej „Księgi Objawienia św. Jana”, relacjonującej wizje dotyczące dziejów świata – od początku po jego kres.

Apostoł Jan, zesłany na wyspę Patmos, staje się świadkiem objawień dotyczących kosmosu, człowieka i Boga. Cały spektakl to ciąg materializujących się w przestrzeni teatralnej ekspresyjnych wizji, składających się na teologiczny komentarz do wydarzeń historycznych, ale i do tych, które dopiero nastąpią.

Spektakl rozpoczyna wizja Brzemiennej Niewiasty prześladowanej przez Smoka i Walki wojsk Ksiecia Michała z wojskiem Szatana. Po niej oczom Jana ukazują się następne wizje – Smoka i Dwóch Bestii, Baranka i Księgi Przeznaczeń, Czterech Jeźdźców Apokalipsy, Pieczętowania Sług Bożych, Kataklizmów inicjowanych otwarciem siedmiu pieczęci i dźwiękiem siedmiu trąb, Klęski Wielkiego Babilonu, Zmartwychwstania i królowania Świętych w Nowym Jeruzalem.

Przedstawienie, zrealizowane w konwencji teatru totalnego, wykorzystuje rozliczne środki ekspresji – emocjonalny ruch, taniec współczesny, dynamiczną muzykę będącą kompilacją rocka i muzyki klasycznej, przestrzenne formy scenograficzne, oświetlenie efektowe i projekcje video. Formalna spektakularność przedsięwzięcia pozostaje jednak w równowadze z partiami aktorsko-wokalnymi, kreowanymi m. in. przez Mariusza Kozioła i Dominikę Płonkę.

Karkołomna próba teatralnej interpretacji „Objawienia św. Jana” prowadzi widza krok po kroku przez pełen tajemnic tekst. Jednakże spektakl nie tyle zakrywa, co stara się uczytelniać zawiłe symbole. Uważne wczytanie się w księgę owocuje jedną z możliwych, ale na pewno klarowną i opartą na tzw. „aparacie krytycznym” interpretacją.

Do udziału w pracy nad spektaklem został zaproszony jeden z najlepszych polskich chórów – „Resonans Con Tutti”, śląski kwartet smyczkowy „Altravolta”, muzycy rockowi oraz choreograf Henryk Konwiński i kreujący rolę św. Jana Adam Łoniewski.

obsada

Adam Łoniewski, Dominika Płonka, Marzena Lamch-Łoniewska oraz: Małgorzata Grund – Bismor, Magdalena Kocur, Grażyna Styś, Marcin Dzwonowski, Łukasz Grund, Grzegorz Misiewicz, Leszek Styś, Maciej Omylak,

oprawa muzyczna

Robert Gliński (gitary),

Marcin Dzwonowski (instr. klawiszowe),

Marcin Lamch (git. basowa),

Adam Szuraj (perkusja, istr. perkusyjne),

kwartet smyczkowy „Altravolta”,

chór „Resonans Con Tutti” pod dyrekcją Waldemara Gałązki