Archiwum

Działania artystyczne

Happeningi, kooperacje, projekty

Kalendarium

Spis zagranych spektakli od 1996 r.

Spektakle archiwalne

Pozycje wycofane ze stałego repertuaru

Spektakle archiwalne

Tobiasz

Biblijna historia w musicalowej interpretacji Teatru “A” stała się dynamicznym, pełnym przekornego humoru przedstawieniem. Atrakcyjna pod względem widowiskowym fabuła została opowiedziana oszczędnymi, teatralnymi środkami, eksponując przede wszystkim młody, roztańczony i rozśpiewany zespół. Muzyka, łącząca klimaty żydowskie z rockiem i popem, dynamiczne układy choreograficzne, sceniczny żart..

Oratorium Benedicti

Teksty z Requiem, zestawione z obrazami Cierpiącego Sługi Jahwe oraz z wizją Nowego Jeruzalem składają się na przekaz pełen nadziei. Ekspresję słów i muzyki dopełnia spektakl światła, wydobywającego z mroku przestrzeni sakralnej świątyń korespondujące z treścią Oratorium znaki plastyczne.

pnp_8

Pieśń nad Pieśniami

Teatralna inscenizacja starotestamentalnej “Pieśni nad Pieśniami”. Muzyczne, autorskie przedstawienie Teatru “A” to próba teologicznej interpretacji starożytnego tekstu, opiewającego miłość Oblubieńca i Oblubienicy. Podróż w krainę teatru, opowiadającego o najgłębszych, uniwersalnych ludzkich tęsknotach.

Szafa z Aniołami

Tym razem sięgamy do tematu, który w kulturze europejskiej doczekał się tysięcy opracowań. Aniołowie byli bowiem dla artystów, filozofów i teologów tematem niezliczonych dzieł. Zapładniali wyobraźnię, intrygowali, bywali kluczem do opisania nadprzyrodzoności, dostarczali otuchy; pojawiają się na setkach obrazów, są bohaterami powieści, kręci się o nich filmy, pisze piosenki…

plakat-neuma

Neuma

“Neuma” – dosłownie “znak ręki”, średniowieczny znak notacji muzycznej chorału gregoriańskiego, wyrażający “ruch melodii”, jej ekspresję, dynamikę, wreszcie – jej duchowość. Obrzędowe misterium, z jednej strony opowiedziane językiem teatru, w warstwie muzycznej jest próbą połączenia tradycji chorałowych z tymi ludowymi – w najstarszych zapamiętanych śląskich pieśniach; wreszcie – z brzmieniami bardzo współczesnymi, z muzyką naszego “dziś”.

Kwidam

Spektakl Kwidam to 14. autorska premiera offowego “Teatru A”. Po musicalach, spektaklach liturgicznych i widowiskach ulicznych przyszedł czas na spektakl dramatyczny, skupiony, nieomal kameralny, gdzie kolejna konwencja teatralna staje sie okazją do ponownego rozmawiania z widzem o sprawach najważniejszych.

plakat_historyja

Historyja o Śmierci i Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim z Tekstów Staropolskich a najwięcej z Mikołaja z Wilkowiecka przepisana

Kolejna premiera autorskiego Teatru „A” bierze inspirację z kultury staropolskiej – z tekstów, obrzędów i teatralnej tradycji, będących do dziś żywym źródłem dla nowożytnego teatru europejskiego (starczy przypomnieć choćby słynne spektakle Dejmka, Osterwy i Schillera).

Kadisz

Oparte na historycznych wydarzeniach Nocy Kryształowej widowisko odwołuje się do wielu tropów kulturowych – obok skomplikowanej symboliki figur geometrycznych, znaków, świąt żydowskich, liczb i motywów biblijnych, obficie czerpie z popkultury (spektakularność cyrkowej magii, mit wampiryczny), zaś w warstwie wizualnej z obrazów Marca Chagalla (lewitacje, koguty, kostium ślubny, cyrk, płonąca synagoga).

David

Scenariusz spektaklu został oparty na wątkach historii Króla Dawida (1 i 2 Księga Samuela). W przedstawieniu biblijna opowieść rozgrywa się w dwóch planach czasowych – czas teraźniejszy to historia grzechu Króla i Batszeby. Retrospekcje opowiadają o karierze młodego Pasterza – Dawida.

Archiwalne działania artystyczne

Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje...

Zobowiązujący cytat w tytule, zaczerpnięty z papieskiego nauczania Jana Pawła II zainspirował twórców do podjęcia trudnego tematu patriotyzmu. Skąd intuicyjnie w nas się zdarza? (a przecież nie każdemu), dlaczego łatwiej krystalizuje się w sytuacji zagrożenia, walki o suwerenność?, dlaczego nie zawsze staje się synonimem odpowiedzialności? Odpowiedzialności za swój dom, za swoją wieś, miasto, państwo..

Retro-Spekcje

"Retro-Spekcje" to trwający rok projekt mający na celu artystyczno-teatralną interpretację wydarzeń i obiektów związanych z historią Gliwic. Cykl happeningów był ściśle związany z edukacją historyczną, realizowaną równolegle w postaci naukowych opracowań podejmowanych tematów (foldery towarzyszące działaniom). Akca rozgrywała się w przestrzeni miejskiej - tam, gdzie to było możliwe w miejscach historycznych wydarzeń. Przedsięwzięcie było częścią "Cyklu Imprez Plenerowych", finansowanego przez Samorząd Miasta Gliwice w 2008 roku. Pomysłodawcą i wykonawcą, z ramienia Stowarzyszenia Kulturalnego "Pro-scenium" w Gliwicach był Teatr "A".

Spotkania Teatralne

Artyści Teatru „A” postanowili zaangażować się w działalność, którą wypadałoby nazwać edukacją artystyczną, przez nich samych określaną „uczeniem teatru”. Odbierając sygnały od nauczycieli, że warto „coś przedsięwziąć” w temacie „przysposobienia do Teatru”, jak i od samych uczniów, którzy o teatrze posłuchaliby (a i nawet chętnie - byleby Spotkania Teatralne nie przyprawiać choćby „szczyptą nudy”) – aktorzy postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje „praktyczne” ręce i zacząć młodych ludzi uczyć teatru... teatrem.

Budowa Niezrealizowanego Projektu Dominikusa Böhma (happening)

Samorząd Miasta Gliwice i Teatr "A" pragną zaprosić na Budowę niezrealizowanego projektu Dominkusa Böhma -- happening będący "dodatkiem nadzwyczajnym" do gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Będzie to próba instalacji wysokiej na 10 metrów świątyni, "z ducha Böhm'owskiej", która następnie ożyłaby iluminowana światłem..

Parada "Pokłon Trzech Króli"

Teatr "A" wraz z samorządem Miasta Gliwice zaprasza na happening kończący świętowanie Bożego Narodzenia. Po "Kolażu Adwentowym" inaugurującym Miejską Szopkę na Rynku, po wigilijnej intronizacji w niej Dzieciątka proponujemy trzecie z rzędu działanie teatralne, inspirowane tym razem uroczystością "Objawienia Pańskiego".

Iluminacje

Iluminacje – rzecz o św. Benedykcie z Nursji W sandomierskim kościele św. Michała znajduje się bogato zdobiona barokowa ambona – pomyślana została jako dostojne drzewo, które wyrasta korzeniami z sylwetki uśpionego Benedykta z Nursji. Powyżej, w rozłożystych konarach, znajdują się wybitni Benedyktyni i Ojcowie Kościoła, „dłużnicy” duchowej tradycji, zapisanej przez św. Benedykta w zakonnej regule około roku 530.

Kalendarium