Wehikuł Artystyczny Hybrydowy

bije, tętni, płynie w nas – serce… krew… i czas… Wyjątkowe wydarzenie artystyczne o charakterze „impresji industrialnych”, integralnie wpisane w przestrzeń Muzeum Techniki Sanitarnej w …