Archiwum

Działania artystyczne

Happeningi, kooperacje, projekty

Kalendarium

Spis zagranych spektakli od 1996 r.

Spektakle archiwalne

Pozycje wycofane ze stałego repertuaru

Spektakle archiwalne

Tobiasz

  • 45 min
  • Polski
  • Spektakl sceniczny

Biblijna historia w musicalowej interpretacji Teatru „A” stała się dynamicznym, pełnym przekornego humoru przedstawieniem. Atrakcyjna pod względem widowiskowym fabuła została opowiedziana oszczędnymi, teatralnymi środkami, eksponując przede wszystkim młody, roztańczony i rozśpiewany zespół. Muzyka, łącząca klimaty żydowskie z rockiem i popem, dynamiczne układy choreograficzne, sceniczny żart..

Oratorium Benedicti

Teksty z Requiem, zestawione z obrazami Cierpiącego Sługi Jahwe oraz z wizją Nowego Jeruzalem składają się na przekaz pełen nadziei. Ekspresję słów i muzyki dopełnia spektakl światła, wydobywającego z mroku przestrzeni sakralnej świątyń korespondujące z treścią Oratorium znaki plastyczne.

pnp_8

Pieśń nad Pieśniami

Teatralna inscenizacja starotestamentalnej „Pieśni nad Pieśniami”. Muzyczne, autorskie przedstawienie Teatru „A” to próba teologicznej interpretacji starożytnego tekstu, opiewającego miłość Oblubieńca i Oblubienicy. Podróż w krainę teatru, opowiadającego o najgłębszych, uniwersalnych ludzkich tęsknotach.

Szafa z Aniołami

Tym razem sięgamy do tematu, który w kulturze europejskiej doczekał się tysięcy opracowań. Aniołowie byli bowiem dla artystów, filozofów i teologów tematem niezliczonych dzieł. Zapładniali wyobraźnię, intrygowali, bywali kluczem do opisania nadprzyrodzoności, dostarczali otuchy; pojawiają się na setkach obrazów, są bohaterami powieści, kręci się o nich filmy, pisze piosenki…

plakat-neuma

Neuma

„Neuma” – dosłownie „znak ręki”, średniowieczny znak notacji muzycznej chorału gregoriańskiego, wyrażający „ruch melodii”, jej ekspresję, dynamikę, wreszcie – jej duchowość. Obrzędowe misterium, z jednej strony opowiedziane językiem teatru, w warstwie muzycznej jest próbą połączenia tradycji chorałowych z tymi ludowymi – w najstarszych zapamiętanych śląskich pieśniach; wreszcie – z brzmieniami bardzo współczesnymi, z muzyką naszego „dziś”.

Kwidam

Spektakl Kwidam to 14. autorska premiera offowego „Teatru A”. Po musicalach, spektaklach liturgicznych i widowiskach ulicznych przyszedł czas na spektakl dramatyczny, skupiony, nieomal kameralny, gdzie kolejna konwencja teatralna staje sie okazją do ponownego rozmawiania z widzem o sprawach najważniejszych.

plakat_historyja

Historyja o Śmierci i Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim z Tekstów Staropolskich a najwięcej z Mikołaja z Wilkowiecka przepisana

Kolejna premiera autorskiego Teatru „A” bierze inspirację z kultury staropolskiej – z tekstów, obrzędów i teatralnej tradycji, będących do dziś żywym źródłem dla nowożytnego teatru europejskiego (starczy przypomnieć choćby słynne spektakle Dejmka, Osterwy i Schillera).

Kadisz

Oparte na historycznych wydarzeniach Nocy Kryształowej widowisko odwołuje się do wielu tropów kulturowych – obok skomplikowanej symboliki figur geometrycznych, znaków, świąt żydowskich, liczb i motywów biblijnych, obficie czerpie z popkultury (spektakularność cyrkowej magii, mit wampiryczny), zaś w warstwie wizualnej z obrazów Marca Chagalla (lewitacje, koguty, kostium ślubny, cyrk, płonąca synagoga).

David

Scenariusz spektaklu został oparty na wątkach historii Króla Dawida (1 i 2 Księga Samuela). W przedstawieniu biblijna opowieść rozgrywa się w dwóch planach czasowych – czas teraźniejszy to historia grzechu Króla i Batszeby. Retrospekcje opowiadają o karierze młodego Pasterza – Dawida.

Archiwalne działania artystyczne

plakat-nie_chciejcie_ojczyzny

Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje...

Zobowiązujący cytat w tytule, zaczerpnięty z papieskiego nauczania Jana Pawła II zainspirował twórców do podjęcia trudnego tematu patriotyzmu. Skąd intuicyjnie w nas się zdarza? (a przecież nie każdemu), dlaczego łatwiej krystalizuje się w sytuacji zagrożenia, walki o suwerenność?, dlaczego nie zawsze staje się synonimem odpowiedzialności? Odpowiedzialności za swój dom, za swoją wieś, miasto, państwo..

retrospekcje

Retro-Spekcje

"Retro-Spekcje" to trwający rok projekt mający na celu artystyczno-teatralną interpretację wydarzeń i obiektów związanych z historią Gliwic. Cykl happeningów był ściśle związany z edukacją historyczną, realizowaną równolegle w postaci naukowych opracowań podejmowanych tematów (foldery towarzyszące działaniom). Akca rozgrywała się w przestrzeni miejskiej - tam, gdzie to było możliwe w miejscach historycznych wydarzeń. Przedsięwzięcie było częścią "Cyklu Imprez Plenerowych", finansowanego przez Samorząd Miasta Gliwice w 2008 roku. Pomysłodawcą i wykonawcą, z ramienia Stowarzyszenia Kulturalnego "Pro-scenium" w Gliwicach był Teatr "A".

spotkania

Spotkania Teatralne

Artyści Teatru „A” postanowili zaangażować się w działalność, którą wypadałoby nazwać edukacją artystyczną, przez nich samych określaną „uczeniem teatru”. Odbierając sygnały od nauczycieli, że warto „coś przedsięwziąć” w temacie „przysposobienia do Teatru”, jak i od samych uczniów, którzy o teatrze posłuchaliby (a i nawet chętnie - byleby Spotkania Teatralne nie przyprawiać choćby „szczyptą nudy”) – aktorzy postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje „praktyczne” ręce i zacząć młodych ludzi uczyć teatru... teatrem.

Budowa Niezrealizowanego Projektu Dominikusa Böhma (happening)

Samorząd Miasta Gliwice i Teatr "A" pragną zaprosić na Budowę niezrealizowanego projektu Dominkusa Böhma -- happening będący "dodatkiem nadzwyczajnym" do gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Będzie to próba instalacji wysokiej na 10 metrów świątyni, "z ducha Böhm'owskiej", która następnie ożyłaby iluminowana światłem..

scr_2006poklon3kroli

Parada "Pokłon Trzech Króli"

Teatr "A" wraz z samorządem Miasta Gliwice zaprasza na happening kończący świętowanie Bożego Narodzenia. Po "Kolażu Adwentowym" inaugurującym Miejską Szopkę na Rynku, po wigilijnej intronizacji w niej Dzieciątka proponujemy trzecie z rzędu działanie teatralne, inspirowane tym razem uroczystością "Objawienia Pańskiego".

sc_iluminacje

Iluminacje

Iluminacje – rzecz o św. Benedykcie z Nursji W sandomierskim kościele św. Michała znajduje się bogato zdobiona barokowa ambona – pomyślana została jako dostojne drzewo, które wyrasta korzeniami z sylwetki uśpionego Benedykta z Nursji. Powyżej, w rozłożystych konarach, znajdują się wybitni Benedyktyni i Ojcowie Kościoła, „dłużnicy” duchowej tradycji, zapisanej przez św. Benedykta w zakonnej regule około roku 530.

Kalendarium